BLOG

Program Czyste Powietrze – jak zdobyć dofinansowanie?

Jeżeli zaczynasz budowę wymarzonego domu lub myślisz o termomodernizacji budynku i w planach masz wymianę stolarki okiennej, warto skorzystać z programu Czyste Powietrze. Dzięki tej dotacji koszt wymiany wysłużonych okien, źródła ciepła czy instalacji centralnego ogrzewania może być zdecydowanie mniejszy, a co za tym idzie energooszczędny i nowoczesny.

Cel Programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to pogram skierowany od 2018 roku do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub lokali mieszkalnych wydzielonych w tych budynkach ze wpisem do ksiąg wieczystych. Głównym działaniem jest wsparcie w sfinansowaniu wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Takie działanie ma wspierać walkę z zanieczyszczeniem wprowadzanym do atmosfery  przez domy jednorodzinne.  Na początku lipca 2021 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady Programu Czyste Powietrze. Co takiego zmieniło się, a co pozostaje bez zmian i jakie nowości czekają beneficjentów programu z początkiem lipca 2021 r.?

Program, który działa

Niezmiennym celem programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie ilości emisji gazów  cieplarnianych przez zwiększenie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W ciągu trwania projektu zostało złożonych około 300 000 wniosków, a łączna kwota  dofinansowania przekroczyła już 4 793 779 539. Docelowo na walkę z największymi trucicielami rząd chce przeznaczyć w sumie aż 103 mld złotych, co daje szansę dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili lub rozpoczynają budowę nowego domu. Dofinansowanie można przeznaczyć na:

– wymianę, zakup i montaż źródła ciepła,

– instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

– ocieplenie przegród budowlanych,

– demontaż oraz zakup nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

– mikroinstalację fotowoltaiczną.

Należy pamiętać, że beneficjentami nadal są osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Nowości w Programie Czyste Powietrze

Ustalone zostały nowe progi dochodowe. Do niedawna o dofinansowanie mogły się ubiegać osoby fizyczne o przeciętnym dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny w wysokości 1400 zł/os. W chwili obecnej to kwota 1564 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym. Natomiast w gospodarstwach jednoosobowych kwota 1960 zł wrosła o 229 zł i wynosi obecnie 2189 zł.

Tylko do końca br. możliwy jest zakup kotła na węgiel, a zainteresowani muszą złożyć wniosek do 31 grudnia 2021 r. Po tym czasie nie będzie już możliwości uzyskania dotacji na kotły węglowe.

Wyższe dotacje można otrzymać na kotły na pellet nawet do 9000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania, a w podwyższonym do 12 000 zł.

W wypadku wymiany i montażu stolarki okiennej dofinansowaniu podlegają okna i drzwi balkonowe, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, a wysokość wsparcia to 210 zł za m2. Natomiast samej stolarki drzwiowej nawet do 600 zł za m2. W zależności od zakwalifikowania się na podwyższony poziom dofinansowania kwoty za wymianę okien i drzwi wzrastają i wynoszą 420 zł/m2 i 12000 zł za m2. Jak widać beneficjenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z programu poniosą od 70 do 60 % kosztów inwestycji. Jednak należy mocno podkreślić, że skorzystanie z takiego wsparcia to inwestycja w nowoczesną stolarkę okienną, która pozwala na: oszczędność energii i ciepła w domu, zwiększony poziom bezpieczeństwa, oraz poprawę estetyki budynku i dźwiękoszczelności.

Wprowadzona została możliwość wzięcia kredytu, którym można sfinansować termomodernizację  budynku w tym wymianę stolarki okiennej oraz wymianę źródeł ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podpisał porozumienia z kilkoma największymi bankami w Polsce, dając beneficjentom nowe możliwości na efektywne przeprowadzenie modernizacji w swoich domach jednorodzinnych.

Zostały również wprowadzone stosowne uproszczenia, które przyspieszają i ułatwią przejście przez wymagane procedury. Najważniejsze z nich to: zamiana wymaganych dokumentów na oświadczenia, dofinansowanie na prace dociepleniowe, zaangażowanie gmin w rozpropagowaniu informacji o programie i wsparcie w zdobyciu dotacji, wydłużenie okresu realizacji do 30 miesięcy, natomiast złożenie wniosku nie powinno zająć więcej niż 30 min.

Jak wysokie wsparcie, na co i dla kogo?

W chwili obecnej Program Czyste Powietrze został rozdzielony na dwie  części.

W części I beneficjenci uprawnieni  do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na:

– dotację,

– dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Opcja 1 obejmuje:

– demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup oraz montaż stolarki okiennej (oka i drzwi bakonowe, okna połaciowe, powierzchnie przeźroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi) oraz zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalna wysokość dotacji to 30 000 z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Opcja 2 obejmuje:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo

–  zakup i montaż kotłowni gazowej

–  demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.)

–  zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

–  zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

–  dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalna kwota to  25 000 mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Opcja 3 obejmuje:

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

–  zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji to 10 000 zł.

Część druga skierowana jest do osób uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania maksymalnie do 37 000 zł, a są nimi:

– dotacja,

– pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów,

– dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

W tym wypadku dostępne są tylko dwie opcje i w zależności od zakwalifikowania się kwota dofinansowania maksymalnie może wynieść 37 000 lub 15 000. Nabór na tę część programu ruszy dopiero jesienią, a kwalifikują się beneficjenci, których miesięczny dochód na osobę w wysokości 1,4 tys. zł – w przypadku rodziny.

Dwie drogi na złożenie wniosku

Dużym ułatwieniem i uproszczeniem jest możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną. E-wniosek składa się przez stronę gov.pl, gdzie po zalogowaniu wypełnia się dokumenty, dołącza wymagane załączniki, podpisuje się wniosek podpisem elektronicznym i wysyła.

Dla tradycjonalistów pozostaje również złożenie papierowego wniosku we właściwym oddziale wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  Taki wydrukowany i wypełniony poprawnie wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową.

Korzystając z nowych możliwości, wniosek można złożyć również w wybranym banku.

Program Czyste Powietrze, a wymiana stolarki okiennej

Korzystają z możliwości, jakie daje Program, należy pamiętać, że termomodernizacja to również wymiana okien na takie, które zapewniają jak najniższe straty ciepła. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniły się wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien. Ocenie współczynnik U (max) [W/m2K] nie może być większy niż:

–  okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwierane U (max) ≤ 0,9 [W/m²K],

– drzwi zewnętrzne i segmentowe bramy garażowe U (max) ≤ 1,3 [W/m²K].

Stosując się do tych wysokojakościowych wymagań firma Domel posiada w swojej ofercie szereg produktów idealnie wpisujących się  w powyższe zasady. Inwestorzy, którzy będą korzystali z dotacji, mogą znaleźć dla siebie wyjątkowe w designie i innowacyjne okna z serii: Contur, Advance, Protecto, Energetic, Vector, Infinity Passive lub drzwi tarasowych Perspective oraz Verano. Szczegółowe opisy, karty produktowe i informacje o gwarancji można zleźć na stronie www.domel.pl.

Aby upewnić się co do odpowiednich właściwości produktów firmy Domel, można skorzystać ze wskazywanej przez NFOŚiGW Zielonej listy Programu Czyste Powietrze. Katalog ZUM, w którym znajdują się wybrane produkty, zawiera wszystkie najważniejsze informacje powstałe na podstawie aktualnych przepisów budowlanych i obowiązujących norm.

Naszym klientom polecamy sprawdzić nasze produkty na:  lista-zum.ios.edu.pl

(No Ratings Yet)

Comments are closed.

Tagi