Polityka jakości

Realizując powyższy cel, stale zwracamy uwagę na:
– profesjonalną i kompleksową obsługę,
– podnoszenie kwalifikacji pracowników,
– wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych,
– informatyzację procesów zachodzących w spółce,
– ciągłe szkolenie pracowników w zakresie jakości.

 

Ponadto chcemy:
– wygenerować zysk niezbędny do realizacji inwestycji związanych z rozwojem firmy,
– zwiększyć nasz udział w rynku poprzez pozyskiwanie nowych klientów.

 

Mając na uwadze dobro naszych klientów i naszą potrzebę systematycznego działania, utrzymujemy i doskonalimy zintegrowany system zarządzania oparty o wymagania norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Zarząd firmy zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu, zapobiegania zanieczyszczeniom środowiskowym i spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.