Projekty współfinansowane ze środków UE

 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.2/POPW 2014-2020/2018 – wyłonienie wykonawcy usługi doradczej polegającej na opracowaniu Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorcy.

 

Pliki do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – obowiązujący wzór Modelu Biznesowego
Załącznik nr 2 – Wzór ofert
Załącznik nr 3 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapi…