Projekty Unijne

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 23 grudnia 2013 roku firma Domel Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne ? zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B na:

Wdrożenie elektronicznego systemu typu B2B
umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych
oraz świadczenie e-usługi przetwarzania danych

Beneficjent w ramach projektu planuje zastosować szereg rozwiązań informatyczno-telekomunikacyjnych, które w połączeniu z zakupywaną infrastrukturą informatyczną przyczynią się do usprawnienia i zautomatyzowania procesów biznesowych pomiędzy firmą Domel a potencjalnymi Partnerami. Koncepcja projektu obejmuje zaimplementowanie zaawansowanego systemu B2B opartego o elementy składowe w postaci 3 dedykowanych modułów.

Wdrożenie systemu B2B pozwoli na implementację Elektronicznej Wymiany Danych w stosunku do każdego Partnera.

Całkowita wartość realizacji projektu: 1 217 473,68 PLN.
Kwota dofinansowania: 623 274,60

Zapytania ofertowe do pobrania

Więcej