Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to rozwój zapewniający zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszenia szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich potrzeb.

 

Działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W pracy staramy się ograniczać negatywny wpływ na środowisko. Zrównoważony rozwój w naszej firmie obejmuje wszystkie etapy procesów produkcyjnych. Stosujemy rozwiązania przeciwdziałające zmianom klimatu i zapewniające ład przestrzenny.

 

W swojej działalności Domel Sp. z o.o.. przykłada dużą wagę do kwestii zarządzania jakością i środowiskiem. Spełniamy normy ISO 9001 i ISO 14001.

 

 

ISO 9001:2015

W 2008 roku z sukcesem wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001. W marcu 2018 r. pomyślnie przeszliśmy audyt recertyfikujący ISO 9001:2015-10.

W pracy cenimy podejście procesowe, jesteśmy zaangażowani, zorientowani na klienta oraz ciągle doskonalimy procesy zachodzące wewnątrz firmy.

ISO 14001:2015

Spełniamy wymagania zawarte w normie zarządzania środowiskowego. Zidentyfikowaliśmy aspekty środowiskowe i w oparciu o nie zbudowaliśmy cele, zadania i programy środowiskowe.

System zarządzania środowiskowego jest zbudowany w oparciu o tzw. podejście procesowe. Najważniejszym elementem jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji.

 

Ekoinnowacja marketingowa

W działalności marketingowej kierujemy się zasadami promocji biznesu ekologicznego:

–         Świadome i praktyczne przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.

–         Rzetelne informacje o pro środowiskowym procesie produkcji oraz gospodarowaniu odpadami poprodukcyjnymi, zawarte w materiałach reklamowych, folderach czy broszurach oraz na stronie internetowej Wnioskodawcy.

–         Segregacja odpadów w biurze.

–         Stosowanie ekologicznych materiałów reklamowych np. broszury informacyjne i foldery reklamowe w formie elektronicznej nie drukowanej, ekologiczne gadżety reklamowe.